نام دستگاه: مغزه گیر

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

در این دستگاه به منظور مغزه گیری از مته الماسه استفاده شده است. پلاگ های مورد نظر با توجه به اهداف مطالعه (اندازه گیری تراوایی افقی، اندازه گیری تراوایی عمودی، بررسی ارتباط بین لایه ­ها و ...) به صورت موازی بر محور مغزه گیری یا در جهت عمود یا مورب بر آن تهیه می­گردند. قطر معمولی این پلاگ ها 1 تا 1.5 اینچ و طول آن­ها در حد 2 تا 4 اینچ می­باشند. نکته ­ای که در تهیه این مغزه ­ها بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد آن است که بایستی قطر نمونه تهیه شده در طول آن ثابت بوده و تغییر نکند.

خدمات دستگاه مغزه گیر شرکت پتروآزما:

 • مغزه گیری

نام دستگاه: برش مغزه

نام لاتین: Core Cutting Saw

پس از مرحله مغزه گیری، لازم است که ابتدا و انتهای مغزه مورد نظر تراشیده شده و همچنین مغزه را به طول مورد نظر برسانیم. برای این منظور از اره برش (cutting saw) استفاده می­ گردد که با استفاده از آن می­توان نمونه­ هایسایز  پلاگ و تمام مغزه را به طول مورد نظر برش داد.

 

خدمات دستگاه برش مغزه شرکت پتروآزما:

تراشیدن مغزه در ایعاد دلخواد

نام دستگاه: سوکسله

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

نمونه­ های تهیه شده با اندازه های متفاوت (پلاگ و مغزه کامل) جهت زدودن هیدروکربورها، آب سازندی و سایر آلودگی ها با استفاده از دستگاه سوکسله و حلال مناسبی­که با مغزه واکنش نمی ­دهد و باعث تغییر در خواص آن نمی­شود (تولوئن یا متانول) شسته می شوند. این عملیات تا پاکسازی کامل نمونه ادامه یافته تا از خروج تمامی آلودگی­ها و عدم وجود خطاهای احتمالی در آزمایش­های بعدی اطمینان حاصل شود.

خدمات دستگاه سوکسله شرکت پتروآزما:

 • شستشوی مغزه
 • خشک کردن مغزه

نام دستگاه: اشباع کننده دستی

نام لاتین: Manual Saturator

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

این دستگاه شامل یک محفظه برای نگهداری نمونه های پلاگ، پمپ خلأ، پمپ دستی برای افزایش فشار تا psi 2000، محفظه خلأ، شیرهای دستی و لوله کشی مرتبط می باشد. امکان استفاده از محفظه بزرگتر برای نگهداری نمونه های تمام سنگ نیز وجود دارد.

 

خدمات دستگاه اشباع کننده دستی شرکت پتروآزما:

 • اشباع نمونه سنگ با مایع

 نام دستگاه: بازیابی ترشوندگی

نام لاتین: Aging Cell Apparatus

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

ابتدا نمونه سنگ با استفاده از نفت خام مناسب به شرایط اشباع آب غیرقابل کاهش رسانده می شود. نمونه سنگ به مدت چندین هفته تحت شرایط فشار و دمای مخزن باقی می ماند تا به شرایط اولیه مخزن بازگردانده شود.

 

خدمات دستگاه بازیابی ترشوندگی شرکت پتروآزما:

 • بازیابی شرایط نمونه سنگ به شرایط اولیه مخزن با حضور نفت خام یا آب سازند

نام دستگاه: تخلخل سنج هلیوم

نام لاتین: Porosity Measurement

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

در این تست، هلیوم از درون نمونه سنگ و از طریق یک محفظه مرجع می گذرد. افت فشار در طول تست اندازه گیری شده و حجم حفرات با استفاده از قانون بویل تخمین زده می شود. با درنظر گرفتن حجم کل نمونه، تخلخل موثر آن محاسبه می شود.

 

خدمات دستگاه تخلخل سنج هلیوم شرکت پتروآزما:

 • تعیین تخلخل نمونه های سنگ

نام دستگاه: تراوایی گازی پایا

نام لاتین: Permeability Measurement

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

در این آزمایش نیتروژن از درون نمونه استوانه ای جریان می یابد. افت فشار درطول تست اندازه گیری می شود. تراوایی نمونه با استفاده از معادله دارسی برای سیالات تراکم پذیر تخمین زده می شود.

 

خدمات دستگاه تراوایی گازی پایا شرکت پتروآزما:

 • تخمین تراوایی مطلق نمونه سنگ با جریان هوا و روش های پایا

نام دستگاه: اندازه گیری فشارموئینه سانتریفیوژ

نام لاتین: Capillary Pressure Centrifuge

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

نمونه استوانه ای با نفت اشباع شده و سپس درون سانتریفیوژ قرار می گیرد. سانتریفیوژ در سرعت های مختلف می چرخد. نیروهای سانتریفیوژی نفت را از درون نمونه خارج کرده و گاز به درون نمونه رانده می شود. طول دوره هر سرعت چرخش وابسته به زمان ثابت شدن تولید نفت است. با استفاده از سرعت چرخش سانتریفیوژ و میزان نفت تولیدی می توان منحنی فشار موئینگی برحسب اشباع را محاسبه کرد.

خدمات دستگاه فشارموئینه به روش سانتریفیوژ شرکت پتروآزما:

 • تخمین فشار موئینگی

نام دستگاه: اندازه گیری خواص الکتریکی سنگ

نام لاتین: Electrical Properties System

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

دو صفحه هادی برای اندازه گیری قابلیت مقاومت هردو انتهای نمونه در شرایط اشباع کامل و جزئی آب استفاده می شوند. برمبنای مقدار اشباع و شاخص مقاومت، ضرایب ارچی را می توان محاسبه نمود. اندازه گیری این ضرایب در شرایط دما و فشار محیط انجام می­شوند.

خدمات دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی سنگ شرکت پتروآزما:

 • تخمین ضرایب آرچی

نام دستگاه: سیلابزنی مغزه

نام لاتین: Benchtop Core Flooding System

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

نمونه سنگ خشک ابتدا با آب نمک اشباع می شود. سپس نمونه اشباع شده تا رسیدن به شرایط آب غیرقابل کاهش با نفت سیلاب زده می شود. در مرحله بعد سنگ اشباع از نفت با آب نمک در شرایط دما و فشار بالا سیلابزنی می­شود. تراوایی نسبی آب/نفت نیز می تواند تخمین زده شود. همچنین کل نفت تولیدی براساس زمان را می توان رسم کرد.

 

خدمات دستگاه سیلابزنی مغزه شرکت پتروآزما:

 • جریان یافتن یک سیال (نفت/گاز) در شرایط دما و فشار تعیین شده

نام دستگاه: ویسکومتر گوی غلتان

نام لاتین: Rolling Ball Viscometer

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

عملکرد دستگاه برمبنای اندازه گیری زمان افتادن گوی از درون نمونه سیال می باشد. این روش از جمله تکنیک های دقیق و قابل اعتنا برای اندازه گیری ویسکوزیته نفت در فشار و دمای بالا (به منظور شبیه سازی شرایط مخزن) است.

 

خدمات ویسکومتر گوی غلتان شرکت پتروآزما:

 • اندازه گیری ویسکوزیته سیال مخزن با استفاده از روش گوی غلتان

نام دستگاه: IFT

نام لاتین: Drop Shape Analysis System 

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

یک قطره از مایع در شراط مخزن، در تماس با گاز یا جامد درون محفظه قرار داده می­شود. شکل قطره توسط یک دوربین متصل به کامپیوتر ثبت می­شود. با استفاده از سیستم نرم فزار آنالیز شکل قطره می توان کشش بین سطحی و سطحی قطره آویزان و زاویه تماس قطره sessile را تخمین زد.

 

خدمات دستگاه IFT پتروآزما:

 • اندازه گیری کشش میان سطحی و زاویه تماس

نام دستگاه: شناسایی و مطالعه ی ترکیبات واکس و آسفالتین

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

نمونه فشار بالا با استفاده از تنظیم کننده فشار برگشتی به محفظه قابل رویت ، سیال تزریق می شود. به دنبال تغییرات فشار و دمای مطلوب، شروع رسوب آسفالتین از طریق مشاهده بصری تشکیل ذرات جامد در سیال تعیین می‌شود. مطالعات بعدی در مورد تغییر فیزیکی ذرات جامد و/یا اثر بازدارنده‌ها می‌تواند توسط دستگاه چند منظوره انجام شود.

 

خدمات دستگاه شناسایی و مطالعه ی ترکیبات واکس و آسفالتین شرکت پتروآزما:
• تشخیص وقوع (شروع) رسوب آسفالتین
• اثر بازدارنده سیال بر لخته سازی آسفالتین
• رسوب و بررسی رشد کریستال‌های واکس و ذرات آسفالتین ناشی از تغییرات فشار و دما

نام دستگاه: اندازه گیری فشار موئینگی به روش صفحه متخلخل

ساخت: ایران- شرکت طرح و اندیشه پتروآزما

فشار مویینگی یکی از مهم­ترین پارامترهای سنگ مخزن برای مدل­سازی و شبیه­سازی رفتار سیالات چند فازی در محیط­های متخلخل است. صفحه متخلخل یکی روش­های متداول تعیین این پارامتر می­باشد. در این روش یک نمونه مغزه استوانه­ای درون اسلیو و سپس درون نگهدارنده مغزه جهت اعمال فشار روباره مد نظر قرار داده می­شود. تعیین فشار مویینگی در حالت آشام و تخلیه در شرایط دما و فشار مخزن قابل انجام است. در این فرایند سیال با فشار مشخصی به نمونه مغزه تزریق می­گردد. در فشار تزریق خاص، سیال تزریقی مقدار مشخصی از سیال موجود در مغزه را جابجا می­کند. یک صفحه متخلخل نیمه تراوا، که در خروجی قرار می­گیرد و فرایند کاهش اشباع سیال در مقدار افزایش فشار مشخصی را امکان پذیر می­کند. مقدار سیال تولید شده با استفاده از یک محفظه حجمی که در خروجی نگهدارنده مغزه قرار دارد، جمع­آوری و ثبت می­شود و فشار مویینگی مربوط به افت فشار دو سر مغزه تعیین می­گردد.

 

خدمات دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی به روش صفحه متخلخل شرکت پتروآزما:

اندازه گیری فشار موئینگی به روش صفحه متخلخل