شرکت پتروآزما گستره وسیعی از دستگاه های آزمایشگاه بالادستی نفت با استاندارد بالا ارائه می دهد. تجربیات با ارزش پتروآزما در طراحی و ساخت دستگاه های آزمایشگاهی، ما را قادر به ساختن تولیداتمان در سه سطح متفاوت برای رفع نیاز مشتریان با اهداف مختلف آموزش، تحقیق و خدمات ساخته است.

دستگاه های تحقیقاتی پایه (BR)

دستگاه های تحقیقاتی پیشرفته (PR)

دستگاه های خدماتی پیشرفته (PS)

 

تولیدات پتروآزما عبارتند از :

 

آماده سازی نمونه مغزه و سیال

    دستگاه مغزه گیر

    اره برش مغزه

    استخراج کننده ساکسوله

    استخراج کننده دین استارک

    دستگاه بازیابی ترشوندگی (HP-HT aging cell)

    دستگاه تولید نفت زنده

 

        

        آنالیز مغزه معمولی

              تخلخل سنج هلیوم

              تراوایی سنج گاز پایا

              طیف نگار پرتو گاما

              دستگاه آرچی

 

 

      

        آزمایش های ویژه مغزه (SCAL)

              دستگاه تراوایی نسبی ناپایا

              دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی

              دستگاه سانتریفیوژ فشار مویینه

              دستگاه اندازه گیری کشش بی سطحی (IFT) و زاویه تماس

                   دستگاه تعیین ترشوندگی

 
           

          آنالیز PVT

    دستگاه چگالی سنج اتمسفری

    دستگاه چگالی سنج فشار/دما بالا

    دستگاه ویسکومتر اتمسفری

    دستگاه ویسکومتر Rolling Ball

    دستگاه اندازه گیری کشش بین سطحی (IFT)

             دستگاه جداساز یک مرحله ای

 

     

        دستگاه های عمومی

                 پمپ سرنگی فشار بالا 100 سی سی

                 پمپ سرنگی فشار بالا 500 سی سی

                 پمپ سرنگی دو سیلندره

                دستگاه سیلابزنی مغزه

                دستگاه لوله قلمی

             دستگاه جداکننده دو/سه فازی