شرح خدمت

 

پس از مرحله مغزه گیری، لازم است که ابتدا و انتهای مغزه مورد نظر تراشیده شده و همچنین مغزه را به طول مورد نظر برسانیم. برای این منظور از اره برش (cutting saw) استفاده می­ گردد که با استفاده از آن می­توان نمونه­ هایسایز  پلاگ و تمام مغزه را به طول مورد نظر برش داد.