گروه پتروآزما مفتخر است که تولید کننده تجهیزات و دستگاه های پیشرفته مورد نیاز آزمایشگاه های صنعت نفت است. سیاست های ما همیشه در راستای داشتن کیفیتی برتر و ارائه خدمات به مشتریانمان می باشد به این دلیل که از طریق رضایتمندی مشتریانمان تاکنون تداوم حضور در بازار را بدست آورده ایم. همین رویکرد ماست که اساس همکاری ما و مشتریانمان را پایه‌ریزی و ما و مشتریانمان را در رسیدن به موفقیت‌های بیشتر یاری کرده است.

 

لیست برخی از مشتریان پتروآزما که به ما اعتماد کرده و ما را در موفقیت خود سهیم کرده‌اند را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید.

 

 پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)

پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده فنی فومن 

دانشکده فنی فومن

 دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

 دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

 دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود

 دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز