نام لاتین: Flash Separator

هدف : اندازه گیری نسبت گاز به نفت (GOR)

 

شرح دستگاه

هدف از ساخت این دستگاه، جداسازی مایع تحت فشار و اندازه گیری نسبت گاز به نفت در شرایط تعادلی است. گاز آزاد شده با استفاده از گازمتر در شرایط محیط و مقدار نفت مرده جداشده با استفاده از روش جاذبه ای اندازه گیری می شوند.

 Flash-Separator

 

کار با دستگاه

نفت زنده از درون محفظه سیال وارد تفکیک گر می شود. سرعت سیال به دلیل انبساط در سطح مقطع کاهش می یابد. دو فاز فرصت کافی برای جدایش دارند. به دلیل دانسیته مخصوص متفاوت نفت و گاز، نفت به سمت پایین و گاز به سمت بالای محفظه تفکیک گر حرکت می کند.

 

   

Specification

    SSS-BR

Maximum Accumulator Pressure: 6000 Psi

Accumulator Volume: 50 cc

Separator Volume:100 cc

Pressure Accuracy: 0.1 % F.S.

Temperature: Ambient

Separator Pressure: Atmospheric

Gasometer

Connections: NPT 1/8 ''

Automatic Data Acquisition and Monitoring System

Hand Pump

Gas Volume Measurement Accuracy: ±0.1 cc

 Power Supply: 220 VAC, 50/60 Hz

 

  دانلود کاتالوگ

 

بیشتر بخوانید

دستگاه جارتست

پمپ سرنگی فشار بالا

سوابق فروش دستگاه