نام لاتین: Flash Separator

هدف : اندازه گیری نسبت گاز به نفت (GOR)

 

شرح دستگاه

هدف از ساخت این دستگاه، جداسازی مایع تحت فشار و اندازه گیری نسبت گاز به نفت در شرایط تعادلی است. گاز آزاد شده با استفاده از گازمتر در شرایط محیط و مقدار نفت مرده جداشده با استفاده از روش جاذبه ای اندازه گیری می شوند.

 Flash-Separator

 

کار با دستگاه

نفت زنده از درون محفظه سیال وارد تفکیک گر می شود. سرعت سیال به دلیل انبساط در سطح مقطع کاهش می یابد. دو فاز فرصت کافی برای جدایش دارند. به دلیل دانسیته مخصوص متفاوت نفت و گاز، نفت به سمت پایین و گاز به سمت بالای محفظه تفکیک گر حرکت می کند.

 

 

Specification

FS-BR01

FS-PR01

Maximum Accumulator Pressure

50 Psi

350 Psi

Pressure Accuracy

0.5 % F.S.

0.1 % F.S.

Working Temperature

Ambient

Ambient

Power Supply

220 VAC, 50/60 Hz

220 VAC, 50/60 Hz

Connections

NPT 1/8 ''

NPT 1/8 ''

Computer System

ü

ü

User Friendly Automated Data Acquisition, and Calculating Software

ü

ü

Gas Meter

ü

ü

 

  دانلود کاتالوگ

 

بیشتر بخوانید

دستگاه جارتست

پمپ سرنگی فشار بالا

سوابق فروش دستگاه