نام لاتین: Syringe Pump

هدف : تزریق سیال با دقت بالا

 

شرح دستگاه

پمپ سرنگی به منظور تزریق سیالات با ویسکوزیته پائین بصورت دقیق و بدون نوسان و همچنین با کنترل فشار طراحی و ساخته شده است. تمامی پمپ های ساخت شرکت پتروآزما، قابلیت تزریق بصورت جریان ثابت در گستره وسیعی از فشار را دارا هستند. دستگاه شامل دارای یک موتور راننده پیستون و تجهیزات اندازه گیری فشار و دما (بصورت اختیاری) به منظور امکان استفاده در موقعیت های مختلف، می باشد. ساختار پمپ ها به گونه ای است که امکان کنترل را به راحتی برای کاربر فراهم می کند.

 

 

Specification

HSP-BR101

HSP –PR101

Volume

100 ml

100 ml

Pressure Accuracy

0.25% F.S.

0.1% F.S.

Max Flow Rate

50 ml/min

50 ml/min

Min Flow Rate

0.05 ml/min

0.01 ml/min

Flow Accuracy

± 0.05 ml/min

± 0.01 ml/min

Pressure: 6000 Psi

Stainless Steel Material

Input Power Supply: 220 VAC, 50Hz

Pulseless Constant Flow/Constant Pressure Modes

Injection/Withdrawal Modes

Piston Course:6 cm

Computer Controlled System

User Friendly Automated Data Acquisition, Calculating And Reporting Software

Triple Position Safety Limit

Pressure Safety Limit

Linear Sensor Controller

χ

Syringe pump
 

Specification

HSP-BR201

HSP –PR201

Volume

250 ml

250 ml

Pressure Accuracy

0.25% F.S.

0.1% F.S.

Max Flow Rate

50 ml/min

50 ml/min

Min Flow Rate

0.05 ml/min

0.01 ml/min

Flow Accuracy

± 0.05 ml/min

± 0.01 ml/min

Pressure: 6000 Psi

Stainless Steel Material

Input Power Supply: 220 VAC, 50Hz

Pulseless Constant Flow/Constant Pressure Modes

Injection/Withdrawal Modes

Piston Course:15 cm

Computer Controlled System

User Friendly Automated Data Acquisition, Calculating And Reporting Software

Position Safety Limit

Pressure Safety Limit

Linear Sensor Controller

χ

Syringe pump2

 

Specification

HSP-BR501

HSP –PR501

Volume

500 ml

500 ml

Pressure Accuracy

0.25% F.S.

0.1% F.S.

Max Flow Rate

50 ml/min

50 ml/min

Min Flow Rate

0.05 ml/min

0.01 ml/min

Flow Accuracy

± 0.05 ml/min

± 0.01 ml/min

Pressure: 6000 Psi

Stainless Steel Material

Input Power Supply: 220 VAC, 50Hz

Pulseless Constant Flow/Constant Pressure Modes

Injection/Withdrawal Modes

Piston Course:30 cm

Computer Controlled System

User Friendly Automated Data Acquisition, Calculating And Reporting Software

Position Safety Limit

Pressure Safety Limit

Linear Sensor Controller

χ

 

 

 

 دانلود کاتالوگ-پمپ سرنگی 100cc

دانلود کاتالوگ-پمپ سرنگی 250cc

دانلود کاتالوگ-پمپ سرنگی 500cc

 

بیشتر بخوانید

تراوایی نسبی ناپایا

دستگاه سیلابزنی مغزه

سوابق فروش دستگاه