توضیحات:

 

دستگاه جار تست برای پیش بینی شرایط انعقاد جهت تعیین میزان مناسب مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده استفاده می شود. مواردی که می توان توسط این روش مورد ارزیابی قرار داد شامل سرعت اختلاط، مدت زمان اختلاط، نوع و میزان ماده منعقد کننده، pH، اندازه لخته، دما، خصوصیات ته نشینی، زمان تشکیل لخته و زلالیت آب تصفیه شده می باشد. 

 

مشخصات:

شش شفت هم زن با موتور جداگانه

 قابلیت تنظیم دور از 10 RPM  تا 300 RPM با دقت 1 RPM

بیشترین حجم ظرف اختلاط 1 لیتر

شش صفحه نمایش با قابلیت نشان دادن تعداد دور و زمان

تغییر ارتفاع هم زن تا 20 سانتی متر

منبع تغذیه

دارای دو عدد فن خنک کننده

2jartest-Instrument