نام لاتین: Benchtop Core Flooding System

هدف : جریان یافتن یک سیال (نفت/گاز) در شرایط دما و فشار تعیین شده

 

شرح دستگاه

معمولاً دستگاه سیلابزنی مغزه، سیستمی است که در آن یک سیال (گاز یا مایع) در شرایط فشار و دمای کنترل شده از درون نمونه سنگ عبور داده می شود و پارامترهای جریانی مشاهده و اندازه گیری می شوند.

 

 

 core-flood core-flood-ps-model

 

کار با دستگاه

نمونه سنگ خشک ابتدا با آب نمک اشباع می شود. سپس نمونه اشباع شده تا رسیدن به شرایط آب غیرقابل کاهش با نفت سیلاب زده می شود. در مرحله بعد سنگ اشباع از نفت با آب نمک در شرایط دما و فشار بالا سیلابزنی می شود. تراوایی نسبی آب/نفت نیز می تواند تخمین زده شود. همچنین کل نفتت تولیدی براساس زمان را می توان رسم کرد.

 

Specification

BCF-BR

BCF-PR

BCF-PS

Pressure Accuracy

0.5% F.S.

0.05% F.S.

0.05% F.S.

Core Length

2″ to 4″

2″ to 6″

2″ to 10″

Working Temperature

150˚C ±0.1˚C

150˚C ±0.1˚C

150˚C ±0.1˚C

Separator Volume Accuracy

0.5 ml

0.1 ml

0.05 ml

Pore Pressure: up to 6,000 Psi

Confining Pressure: up to 6,300 Psi

Core Diameter: 1.5″

Pressure Taps: Inlet and Outlet of Core Holder

Stainless Steel Material

Input Power Supply: 220 VAC, 50Hz

Downstream Pressure Controller

Hand Pump

Force Convection Oven

Computer Controlled System

χ

User Friendly Automated Data Acquisition, Calculating and Reporting Software

χ

Pressure Sensors

χ

χ

Fast Measurement System

χ

χ

 

 

 دانلود کاتالوگ

دانلود دستورکار

 

بیشتر بخوانید

پمپ سرنگی فشار بالا

تراوایی نسبی ناپایا

سوابق فروش دستگاه