توضیحات:

 

دستگاه CRI-PR01 به منظور اندازه گیری فشار مویینه (مثبت و منفی) و شاخص مقاومت الکتریکی به عنوان تابعی از اشباع نمونه مخزن در شرایط مخزن استفاد می شود. توان اشباع ‘n’، فاکتور سازند و فاکتور سیمان شدگی ‘m’ نیز قابل محاسبه هستند.

 

 مشخصات:

حداکثر فشار محصور کننده :  6500 پام

 حداکثر فشار حفرات: 6000 پام

 دمای کاری: تا ˚150C

 گستره فشار مویینگی : 10- تا 10+ bar

 طول مغزه 2 تا 3 اینچ

 قطر مغزه : 1.5 اینچ

 دقت دمای حمام هوا: ˚0.2C

  دقت اندازه گیری حجم : 0.01cc 

 دقت فشار:0.1%F.S

 منبع تغذیه: Hz 50/60، VAC 220

 Capri-Instrument

 

بیشتر بخوانید

دستگاه تراوایی نسبی ناپایا

دستگاه اندازه گیری فشار موئینه سانتریفیوژ

دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی

سوابق فروش دستگاه