نام لاتین: Permeability Measurement

هدف : تخمین تراوایی مطلق نمونه سنگ با جریان هوا و روش های پایا

 

 شرح دستگاه

تراوایی عبارتست از توانایی سنگ یا محیط متخلخل برای عبور دادن سیال از درون خود. این پارامتر کاملاً وابسته به هندسه سنگ و شبکه حفرات است. در این روش ها از قانون دارسی برای اندازه گیری تراوایی استفاده می شود. این معادله در واقع بیان کننده رابطه میان سرعت حرکت سیال با ویسکوزیته مشخص و گرادیان فشار است که با یک فاکتور تناسب تحت عنوان تراوایی مطلق، با واحد دارسی، بهم مرتبط می شوند.

 

 

 Gas-Permeability-PR-Model gas perm-ps

 

 

کار با دستگاه

در این آزمایش نیتروژن از درون نمونه استوانه ای جریان می یابد. افت فشار درطول تست اندازه گیری می شود. تراوایی نمونه با استفاده از معادله دارسی برای سیالات تراکم پذیر تخمین زده می شود.

 

 

Specification

SGP -BR

SGP -PR

SGP -PS

Permeability Range

1-500 md

0.01-10,000 md

0.001-10,000 md

Core Diameter

1.5”

1.5”

1.5” & 2⅝” & 4”

Core Length

Up to 4”

Up to 4”

Up to 4” & Up to 10”

Gas Flow

0-200 Scc/min

0-10 & 0-2000 Scc/min

0-0.5 & 0-5 & 0-100 & 0-2000 Scc/min

Flow Accuracy

1% F.S.

0.2% F.S.

0.1% F.S.

Pressure Reading Accuracy

0.5% F.S.

0.1% F.S.

0.05% F.S.

Working Flow Pressure: Up to 145 psi

Working Temperature: Ambient

Input Power Supply: 220 VAC, 50 or 60 Hz

Mass Flow Controller

Computer System

χ

User Friendly Automated Data Acquisition, Calculating and Reporting Software

χ

Electronic or Pneumatic Control Valves

χ

χ

Fast Measurement System

χ

χ

Finger protection safety system

χ

χ

 

 

 

دانلود کاتالوگ

دانلود دستورکار

 

بیشتر بخوانید

دستگاه تخلخل سنج هلیوم

سوابق فروش دستگاه