نام لاتین: Porosity Measurement

هدف : تعیین تخلخل نمونه های سنگ 

شرح دستگاه

تخلخل مواد عبارتست از نسبت حجم فضای خالی (حجم حفرات)به حجم کل سنگ. این پارامتر مهمترین خصوصیت سنگ برای تشخیص نواحی غیر مخزنی توسط محققین ژئو تکنیکی است.

 

 

Helium-Porosimeter-ps-Model  Helium-porosimeter-2 

 

کار با دستگاه

در این تست، هلیوم از درون نمونه سنگ و از طریق یک محفظه مرجع می گذرد. افت فشار در طول تست اندازه گیری شده و حجم حفرات با استفاده از قانون بویل تخمین زده می شود. با درنظر گرفتن حجم کل نمونه، تخلخل موثر آن محاسبه می شود.

 

 

 

Specification

HPR -BR

HPR -PR

HPR -PS

Reference Cell Pressure

100 Psi

up to 200 Psi

up to 200 Psi

Pressure Reading A ccuracy

1% F.S.

0.5% F.S.

0.2% F.S.

Expanded Accuracy

χ

± 3%

± 1%

Porosity Range :up to 60%

Core Diameter: 1" & 1.5"

Core Length: up to 4"

Regulator

Input Power Supply: 220 VAC, 50 or 60 Hz

Computer System Control

χ

User Friendly Automated Data Acquisition, Calculating and Reporting Software

χ

Digital Display

χ

Electronic or Pneumatic Control Valves

χ

χ

Fast Measurement System

χ

χ

Finger protection safety system

χ

χ

 

 دانلود کاتالوگ

 دانلود دستورکار

بیشتر بخوانید

دستگاه تراوایی گازی پایا

سوابق فروش دستگاه