نام لاتین: Slim Tube Test 

هدف : تخمین حداقل فشار امتزاجی در شرایط مخزن

 

شرح دستگاه

    تست های امتزاج پذیری برای تخمین حداقل فشار امتزاجی (MMP)، حداقل ترکیب امتزاجی (MMC)، پارامترهای بهینه تزریق و ترکیب غنی و ضعیف گاز، تخمین بازیافت نفت درجا و ارزیابی اثر شرایط آزمایش بر میزان بازیافت نفت به کار می روند.

 

Slim-Tube2

 

کار با دستگاه

    دستگاه لوله قلمی برای به دست آوردن اطلاعات امتزاج پذیری دینامیک در شرایط مخزن کاربرد دارد.گاز مورد آزمایش در فشار تعیین شده به درون لوله قلمی، که با استفاده از پمپ فشار بالا تمیز و اشباع از نفت شده است، تزریق می شود. یک تنظیم کننده فشار برگشتی فشار درون سیستم ر ثابت نگه می دارد. سیالات تولید شده از لوله قلمی را می توان از درون یک شیشه دید موئینه مشاهده کرد. این سیالات پس از عبور از تنظیم کننده فشار برگشتی، به فشار و دمای محیط وارد می شوند. حجم مایع تولیدی بطور پیوسته بررسی و ثبت می شود. در نهایت منحنی بازیافت بر اساس داده های به دست آمده از آزمایشات جابجایی امتزاجی مختلف ترسیم می شود.

 

 

Specification

   STT-BR

Packed Tube Length : 12 m (customizable)

Packed Tube External Diameter : 1/4” 

Porous Media Porosity: ~30%

Porous Media Material: Glass Bead

Particle Diameter: 200 – 300 µm

Pore Volume: ~50 cc

Temperature: Ambient to 150 ˚C

Max. Working Pressure: 6000 Psi

Pressure Accuracy: 0.1 % F.S.

Temperature Accuracy: ±0.5 ˚C

Wetted Material: Stainless Steel

 

 دانلود کاتالوگ

 

بیشتر بخوانید

 

دستگاه اندازه گیری دانسیته

 

ویسکومتر گوی غلتان

 

سیستم آنالیز قطره آویزان  (IFT)

 

دستگاه تولید نفت زنده

 

سوابق فروش دستگاه