نام لاتین: Drop Shape Analysis System 

هدف : اندازه گیری کشش میان سطحی و زاویه تماس

 

شرح دستگاه

اندازه گیری کشش میان سطحی در شرایط مخزن هم برای اندازه گیری IFT در مخازن سخت و هم برای اندازه گیری حداقل فشار امتزاجی، اگر گاز به عنوان افزودنی ازدیاد برداشت استفاده شده باشد، مهم است.

 IFT

 

کار با دستگاه

یک قطره از مایعدر شراط مخزن، در تماس با گاز یا جامد درون محفظه قرار داده می شود. شکل قطره توسط یک دوربین متصل به کامپیوتر ثبت می شود. با استفاده از سیستم نرم فزار آنالیز شکل قطره می توان کشش بین سطحی و سطحی قطره آویزان و زاویه تماس قطره sessile را تخمین زد.

 

 

 

Specification

IFT-BR

IFT-PR

IFT Measuring Range

5 – 50 mN/m

1 – 72 mN/m

Interfacial Tension Accuracy

0.5 mN/m

0.2 mN/m

Contact Angle

5˚ - 175˚

5˚ - 175˚

Contact Angle Accuracy

0.5˚

0.1˚

Temperature

Ambient to 120 ˚C

Ambient

Max. Working Pressure

6000 Psi

Ambient

Stainless Steel Material

Input Power Supply: 220 VAC, 50Hz

Computer system

Manual Drop Lodging System

Automatic data Acquisition and Monitoring, Image Capturing and Processing Software Systems

Temperature Accuracy: 0.5˚C

χ

Pressure Accuracy: ±0.5%  F.S.

χ

Cell Volume: 20 cc

χ

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 

بیشتر بخوانید

دستگاه لوله قلمی

ویسکومتر گوی غلتان

دستگاه اندازه گیری دانسیته

دستگاه تولید نفت زنده

سوابق فروش دستگاه