نام لاتین: Plugging Machine (CPM-BR)

 

هدف : مغزه گیری از نمونه های تمام مغزه

 

 شرح دستگاه

    دستگاه مغزه گیر یکی از مهم ترین ابزار برای حصول داده های خاص لازم برای مخزن است. گرفتن نمونه های پلاگ از نمونه تمام مغزه در زمان کمتر از 24 ساعت پس از رسیدن نمونه به سطح زمین، به منظور حفظ قسمت های میانی نمونه برای آنالیز دقیق داده های تهاجم، مهم است.

 

 

کار با دستگاه

 

    تحت نظارت مهندسین مخزن و زمین شناسان، نمونه های مغزه گرفته شده از مخزن ارزیابی می شوند. مکان مناسب برای نمونه گیری مشخص شده و نمونه پلاگ با قطر مناسب با استفاده از مته حفاری الماسه و به منظور انجام آزمایشات موردنظر گرفته می شود.

 

 plugging-machine

   

Specification

CPM-BR

Maximum Coring Depth: 5" (12.7 cm)

Bit Internal Diameter: 1.5"

Weight: 300 kg

Drip Pan Dimension: 400 * 300 * 300 mm

Compatible Coolant: Water and Z1 Cooling Oil

Drill Speed: Adjustable

Motor Power: 1100 watts

Height: 1800 mm

 دانلود کاتالوگ 

  

بیشتر بخوانید

دستگاه بازیابی ترشوندگی

دستگاه اشباع کننده دستی

دستگاه برش مغزه

سوابق فروش دستگاه