نام لاتین: Aging Cell Apparatus

 

هدف : بازیابی شرایط نمونه سنگ به شرایط اولیه مخزن

 

 

شرح دستگاه

 

در بیشتر آزمایشات ویژه مغزه، ترشوندگی اولیه سنگ، یکی از خصوصیات اساسی سنگ است. بنابراین، لازم است که قبل از انجام آزمایش سنگ به شرایط اولیه خود بازگردانده شود.

  aging-cell

 

کار با دستگاه

 

ابتدا نمونه سنگ با استفاده از نفت خام مناسب به شرایط اشباع آب غیرقابل کاهش رسانده می شود. نمونه سنگ به مدت چندین هفته تحت شرایط فشار و دمای مخزن باقی می ماند تا به شرایط اولیه مخزن بازگردانده شود.

  

   

Specification

AGC -BR01

AGC -PR01

Pressure Accuracy

1% F.S.

0.5% F.S.

Core Length

Up to 7″

Up to 7″

Number of Independent Cells

3

6

Core Diameter

Up to 1.5″

Up to 1.5″

Working Temperature

120 ˚C

120 ˚C

Working Pressure

Up to 6,000 Psi

Up to 6,000 Psi

Input Power Supply

220 VAC, 50Hz

220 VAC, 50Hz

Stainless Steel Material

ü

ü

Force Convection Oven

ü

ü

Computer System

û

ü

Automatic Data Acquisition and Monitoring System

û

ü

 

 

دانلود کاتالوگ

 

بیشتر بخوانید

دستگاه مغزه گیر

دستگاه اشباع کننده دستی

دستگاه برش مغزه

سوابق فروش دستگاه