تاریخ: 1397/11/02                                                                                                                                                      اعتبار: تا زمان جذب نیرو

شرکت طرح و اندیشه پتروآزما جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغلی

رشته تحصیلی

مقطع

جنسیت

تعداد

شیفت کاری

خصوصیات

محل کار

کارشناس آزمایشگاه-کارشناس ساخت و تحقیق و توسعه

رشته مهندسی نفت

کارشناسی و بالاتر

مرد/زن

4

تمام وقت

علاقمند به مطالعات پژوهشی و فناوری

شیراز

کارشناس برق

رشته ی مهندسی نفت

کارشناسی و بالاتر

مرد/زن

1

تمام وقت

علاقه مند به مطالعات پژوهشی و فناوری

روحیه کار تیمی

شیراز

 

 

 

 

 

 

 * دانش آموختگان برتر دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی دارای اولویت هستند.

فرم استخدام