تاریخ: 1396/12/14                                                                                                                                                      اعتبار: یک ماه پس از درج آگهی

شرکت طرح و اندیشه پتروآزما جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید:

* دانش آموختگان برتر دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی دارای اولویت هستند.

عنوان شغلی

رشته تحصیلی

مقطع

جنسیت

تعداد

شیفت کاری

خصوصیات

محل کار

کارشناس بازرگانی

مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط

کارشناسی و بالاتر

مرد/زن

1

تمام وقت

- دارای سابقه کاری مرتبط

- مسلط به زبان انگلیسی

- آشنایی با بازرگانی داخلی و خارجی

- پر انرژی، پیگیر و با دقت بالا

- آشنایی با امور اداری

- روابط عمومی بالا

شیراز

کارشناس آزمایشگاه نفت

مهندسی نفت و رشته های مرتبط

کارشناسی ارشد و بالاتر

مرد

2

تمام وقت

پر انرژی و پیگیر با دقت کاری بالا

دارای تجربه در زمینه های:

-آنالیز ویژه سنگ مخزن (تراوایی نسبی، فشار مویینه، خصوصیات الکتریکی)

- آنالیز عمومی سنگ مخزن

- آنالیز سیالات مخزن (PVT)

- مطالعات ازدیاد برداشت نفت

- مطالعات آسیب سازند

شیراز (همراه با ماموریت داخل و خارج از کشور)

فرم استخدام