تاریخ: 1397/08/22                                                                                                                                                      اعتبار: تا زمان جذب نیرو

 

شرکت طرح و اندیشه پتروآزما جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغلی

رشته تحصیلی

مقطع

جنسیت

تعداد

شیفت کاری

خصوصیات

محل کار

کارشناس مهندس نفت، بازرگانی  و فروش 

رشته مهندسی نفت، مدیریت، MBA

کارشناسی و بالاتر

مرد/زن

1

تمام وقت

-دارای روابط عمومی بالا

-دانش آموختگان دانشگاه های معتبر دارای اولویت می باشند.

شیراز

 

* دانش آموختگان برتر دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی دارای اولویت هستند.

فرم استخدام