خدمات جامع آزمایشگاهی برای درک بهتر مخازن نفت و گاز

 

Manual Saturator2

 

 

 

محصولات

 

شرکت پتروآزما با کادری مجرب و برجسته، از جمله پيشگامان طراحی، مهندسی و ساخت دستگاه های آزمايشگاه های نفت با کيفيت بالا می باشد.

 

2Services-firstpage

 

 

 

خدمات

  

گستره وسیعی از خدمات حرفه ای توسط شرکت پتروآزما و کارکنان مجرب برای صنعت نفت و گاز انجام می شود. این خدمات عبارتند از:

2project-Firstpage

 

 

 

پروژه ها

 

گستره وسیعی از دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه های صنایع بالادستی نفت و گاز توسط کادر مجرب شرکت پتروآزما تولید می شود.

محصولات

 •   نام لاتین: Flash Separator هدف : اندازه گیری نسبت گاز به نفت (GOR)   شرح دستگاه هدف...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Manual Saturator هدف : اشباع نمونه سنگ با مایع   شرح دستگاه با استفاده از این دس...

  ادامه مطلب

 •   نام لاتین: Aging Cell Apparatus   هدف : بازیابی شرایط نمونه سنگ به شرایط اولیه مخزن ...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Porosity Measurement هدف : تعیین تخلخل نمونه های سنگ  شرح دستگاه تخلخل مواد عبارت...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Permeability Measurement هدف : تخمین تراوایی مطلق نمونه سنگ با جریان هوا و روش های پایا ...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Capillary Pressure Centrifuge هدف : تخمین فشار موئینگی   شرح دستگاه روش های رایج...

  ادامه مطلب

 • ام لاتین: Electrical Properties System هدف : تخمین ضرایب آرچی   شرح دستگاه شاخص مقاومت از ج...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Unsteady State Relative Permeameter هدف : تخمین تراوایی نسبی سیستم آب-نفت برای نمونه ها...

  ادامه مطلب

 •   نام لاتین: Benchtop Core Flooding System هدف : جریان یافتن یک سیال (نفت/گاز) در شرایط دما و...

  ادامه مطلب

 •   نام لاتین: Recombination Cell Apparatus هدف : اختلاط نمونه های نفت و گاز برای تولید نفت زند...

  ادامه مطلب

 •   نام لاتین: Drop Shape Analysis System  هدف : اندازه گیری کشش میان سطحی و زاویه تماس &...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Density Meter (HTDM-BR01 & ADM-BR01) هدف : اندازه گیری چگالی سیالات در شرایط محیط و ...

  ادامه مطلب

 •   توضیحات:   دستگاه جار تست برای پیش بینی شرایط انعقاد جهت تعیین میزان مناسب مواد منعقد...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Syringe Pump هدف : تزریق سیال با دقت بالا   شرح دستگاه پمپ سرنگی به منظور تزریق ...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Rolling Ball Viscometer هدف : اندازه گیری ویسکوزیته سیال مخزن با استفاده از روش گوی...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Core Cutting Saw هدف : برش انتهای نمونه های سنگ   شرح دستگاه   مدل تک تیغه...

  ادامه مطلب

 •    نام لاتین: Plugging Machine (CPM-BR)   هدف : مغزه گیری از نمونه های تمام مغزه ...

  ادامه مطلب

 •   توضیحات:   دستگاه CRI-PR01 به منظور اندازه گیری فشار مویینه (مثبت و منفی) و...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: Slim Tube Test  هدف : تخمین حداقل فشار امتزاجی در شرایط مخزن   شرح دستگاه &...

  ادامه مطلب

 • نام لاتین: High Pressure-High Temperature Imbibition Cell    هدف : تخمین آشام خودبخ...

  ادامه مطلب